รับพัฒนาโปรแกรมประเภทต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

How to become a programmer from scratch - Imgur

cr.image: imgur.com

ทางบริษัทสามารถพัฒนาโปรแกรมประเภทต่างๆให้กับลูกค้าได้หลากหลาย เช่น

  • โปรแกรมทั่วไปสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว หรือผ่านระบบเครือข่าย (LAN)
  • โปรแกรมที่ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ทั้งบนอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต
  • โปรแกรมฐานข้อมูลประเภทต่างๆ
  • โปรแกรมสำหรับที่ทำงานกับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น Smartphone หรือ Tablet
  • ฯลฯ